Větrání v kancelářích, školách, úřadech, nemocnicích či domech je velmi důležité, nicméně častým větráním přicházíme zvláště v zimním období o teplo, a tím i o peníze. 

V nevětrané místnosti dochází ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého, který má vliv na únavu a soustředěnost. Zároveň s tím roste i riziko přenosu nejrůznějších onemocnění, převážně respiračních. Proto jsme vyvinuli program, který hlídá teplotu, hladinu oxidu uhličitého a vlhkost i v několika místnostech najednou. 

Jde o uzavřený okruh, kdy jsou data z jednotlivých místností přenášeny z měřáků přes WiFi do minipočítače. Pomocí IP adresy lze hodnoty sdílet a také je můžete zpětně vidět na grafech. 

Překročení nadlimitní hranice CO2 v místnosti je oznámeno zvukovou signalizací. Následně můžete větrat, dokud hladina CO2 nebude vyhovující.  


Možnost propojení s čističkou vzduchu

Do ekosystému měřáků a minipočítače lze připojit i naši čističku vzduchu Air Fight 100. Vše poté uvidíte na grafu i s historií od začátku měření.


Co to je oxid uhličitý?

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.

Jak vzniká?

Oxid uhličitý (CO2) vzniká zejména během dýchání, ale i dalších biochemických procesů. Produkují jej fotosyntetizující rostliny i mikroorganismy, vzniká také při spalování. Je tedy přirozenou součástí ovzduší. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, a proto se drží zejména při zemi. V domácnostech, kancelářích, školách a nemocnicích se jeho koncentrace nebezpečně zvyšuje obvykle při nedostatečném větrání malých místností s vyšším počtem lidí, zvířat a rostlin (tzv. vydýchaný vzduch). Velice důležité je proto pravidelné větrání prostoru (otevřením oken).

Jak nás to ovlivňuje?

Vědecká analýza, která se uskutečnila na japonské univerzitě ve městě Kinday, se zabývá dopadem vdechování oxidu uhličitého na lidské zdraví a dále se zaměřuje na to, jak může oxid uhličitý ovlivnit vývoj psychomotorických schopností. Ze studie vyplývá, že pokud je oběhový, kardiovaskulární či autonomní systém vystaven oxidu uhličitému v koncentraci od 500 do 5000 μg/m3, tak jsou fyziologické změny znatelné. Experimentální studie na lidských organismech vykazují, že i krátkodobé vystavováni těla CO2 v koncentraci vyšší, jak 1000 μg/m3 ovlivňuje kognitivní výkon zahrnující např. myšlení a řešeni problémů. Většina epidemiologických studií se shoduje na negativních dopadech oxidu uhličitého na osoby, které byly vystaveny hodnotám už od 700 μg/m3.

Mimo jiné byly indikovány dýchací potíže také u dětí, a to u těch, které byly v budovách vystaveny koncentraci oxidu uhličitého nad 1000 μg/m3. Pro úspěšnou kontrolu koncentrace oxidu uhličitého v budově lze využít CO2 monitory a zejména v zimních měsících maximálně zefektivnit eliminaci jeho zvýšené koncentrace větráním.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30172928