Air Senzor

Speciální přístroj na měření kvality vzduchu Air Senzor. 

Monitorujte kvalitu vzduchu, který dýcháte.

Přístroj detekuje: 

• Prachový smog - laserový senzor PM2.5 

• Formaldehyd - elektrochemický nezávislý senzor HCHO 

• Benzen a těkavé organické sloučeniny - polovodičový senzor TVOC 

• Kvalitu ovzduší - integrovaný index kvality ovzduší AQI 

• Snímá teplotu a vlhkost v místnosti 

• Funkce času a data 

• Funkce autokalibrace 

Proč používat tento přístroj: 

• možnost kontroly úrovně znečištění/smogu ve městech 

• detekce formaldehydu HCHO / TVOC, který ohrožuje zejména děti a vyskytuje se především v novostavbách či místnostech s novým nábytkem 

• detekce špatné kvality vzduchu, a to zejména v uzavřených, málo větraných a přelidněných místnostech, přístroj vyhodnotí kvalitu vzduchu, který dýcháte. 


Kromě větrání je velmi vhodné použití čističky vzduchu, která zajistí čistý a čerstvý vzduch. 

Air Senzor je ideální multifunkční testovací nástroj pro sledování kvality ovzduší venku i uvnitř. Pokud překročíte standard, okamžitě se spustí alarm!