Čističky vzduchu

Proč si pořídit čističku vzduchu?

Vzduch, který dýcháme, má velký vliv na naše životy. Bez jídla a vody lze přežít několik dnů, ale bez vzduchu jen pár minut. Kvalita vzduchu, který dýcháme, má také zásadní význam pro naši duševní a fyzickou pohodu. Čím méně alergenů, mikroorganismů a chemických škodlivin vdechujeme, tím je nižší šance, že onemocníme.

Co nyní můžeme ovlivnit je naše domácnost, případně prostor, ve kterém pracujeme. Konkrétně můžeme ovlivnit kvalitu vzduchu, který dýcháme a ujistit se, že je čistý a zbavený veškerých škodlivin. Tedy pylů, prachů, virů - např. viru hepatitidy, chřipkového viru, SARS, H1N1, COVID 19 atd.

Znečištěné ovzduší může mít na naše zdraví krátkodobý i dlouhodobý dopad v mnoha ohledech a působí na různé skupiny lidí odlišně. Někteří jedinci jsou vůči znečišťujícím látkám mnohem citlivější než ostatní. Znečištěné ovzduší má větší negativní dopad na malé děti, starší osoby a osoby se zdravotními problémy, jako je astma, srdeční a plicní onemocnění. Do jaké míry mají vzduchem šířené nečistoty negativní vliv na určitého jedince, závisí na celkové době jeho vystavení účinkům částic a chemických látek, tj. na době expozice a na koncentraci znečišťujících látek.

Nejlepší způsob čištění vzduchu je použití čističky vzduchu. Jsou navrženy speciálně pro nasávání vzduchu, odstraňování nečistot a cyklování čistého vzduchu zpět do vašeho domova i pracoviště.

Pomocí čističky vzduchu můžete aktivně převzít kontrolu nad kvalitou vnitřního vzduchu.

Čističky vzduchu Clean and Health