Studie prokázala u čističek vzduchu vhodnost a účinnost v boji s COVIDEM.

09.03.2021

V odborné studii doporučujeme hlavně body:

5. Způsoby, jak snížit koncentraci virů ve vnitřních prostorách,

5.2 Účinnost čističek vzduchu

Čističky vzduchu jsou přenosná zařízení, která mohou být umístěna kdekoli v místnosti. Jsou vybaveny ventilátorem, který nasává vzduch z místnosti, ten pak pokračuje skrze filtry a vrací se pročištěný zpět do místnosti. Čističky vzduchu mají tím pádem na koncentraci částic, jejím snížením či udržováním na nízké hodnotě po danou dobu, prakticky stejný vliv jako větrání čistým venkovním vzduchem [84]. Popularita čističek vzduchu jako domácích spotřebičů v posledních letech narostla. V souvislosti s pandemií covidu-19 přišly na trh také větší čističky vzduchu, často označované jako profesionální čističky vzduchu, určené např. pro školní třídy nebo průmyslová pracoviště. Mezi výhody čističek v porovnání s větráním patří, že nedochází k úniku tepla, zejména v zimní sezóně, a že jejich účinnost je nezávislá na venkovní koncentraci částic....