Pozůstatky hormonální antikoncepce ve vodě dělají ze žabáků samice

03.01.2020

K poklesu početnosti populací obojživelníků v Evropě přispívá celá řada dobře známých faktorů, jedním z významných je vliv hormonálně aktivních látek v odpadních vodách. Němečtí biologové z FVB (Forschungsverbund Berlin e. V.) provedli jejich podrobný rozbor v odpadních vodách. A potvrdili, že kvůli farmaceutickým látkám se z žabáků nenápadně stávají žáby.

Některé farmaceutické látky, které se objevují v odpadních vodách, nekončí svou dráhu v čističkách odpadních vod. Filtry ani chemicko-fyzikální procesy je nezachytí a tak putují dál do sladkovodního prostředí, kde se dostávají do kontaktu s volně žijícími živočichy. V případě, že se jedná o hormonálně aktivní substance, jako například účinnou složku antikoncepčních pilulek na bázi estrogen ethinylestradiolu (EE2), může to dojít k poměrně dalekosáhlým dopadům na přírodní populace.

Berlínští výzkumníci postupně v laboratořích otestovali soubor látek EE2 na třech druzích obojživelníků. A výsledek? Působení hormonální složky vede ke kompletní přeměně pohlaví jedinců, které bychom z čistě genetického hlediska měli považovat za samce. V konečném důsledku tak může hormonální antikoncepce významně přispívat k narušení přírodních populací obojživelníků tím, že rozvrací jejich přirozený poměr zastoupení obou pohlaví.

Protože se však celý proces odehrává na molekulární a genetické úrovni, nebyl by bez podrobného laboratorního výzkumu patrný. Berlínským badatelům v tom výrazně pomohli kolegové z Univerzity ve Wroclavi, kteří jako první doložili proces "feminizace" samčích obojživelníků. Ne všechny druhy žab jsou vůči působení hormonů z antikoncepčních pilulek stejně citlivé. "Některé druhy žab urazily stovky milionů let na sobě nezávislé evoluční historie a vyvinuly odlišné mechanismy genetického předurčení pohlaví," říká biolog Matthias Stöck.

K testům byli vybráni drápatky vodní, ropuchy zelené a rosničky zelené, protože reprezentují různé vývojové linie. Oddělené skupiny jejich pulců byly následně uloženy do vodního prostředí s různou koncentrací EE2. Výsledek se dostavil v závislosti na zmíněné koncentraci EE2 a dosahoval míry feminizace žabáků od 15 - 100 % ve vzorku.

Werner Kloas, eko-toxikolog a spoluautor studie k tomu dodává: "EE2 je dnes běžnou součástí vody, stejně jako řada dalších estrogenových a jiných hormonálně aktivních substancí. Dohromady nepředstavují riziko jen pro obojživelníky, ale i pro lidi."